Alzheimerforeningen

 

Alzheimer foreningen

 

Alzheimerforeningen

www.alzheimer.dk

Åben Netværkscafé

Formål

Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende.

Disse formål søges opnået ved at:

  • Øge offentlighedens kendskab til demenssygdomme; herunder Alzheimers sygdom.
  • Oplyse og rådgive om de nævnte sygdomme og derved skabe forståelse for mennesker med demens og de pårørendes situation.
  • Arbejde for at forbedre støtte og omsorg for personer med demens og deres pårørende og fremme uddannelsen af personale, der skal støtte demente.
  • Støtte forskning vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme.
  • Deltage i internationalt samarbejde.
Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Rådgivnings og kontakt centeret Kallerupvej  følgende aktiviteter:

Netværks café ledes af Inge Rasmussen, tlf. 20 78 60 85 – mail: ingerasmussen7575@gmail.com

Gruppen med Frontotemporal demens holder løbende møder med undervisning fire gange årligt – se hjemmesiden.

Kontortid

Vi har ingen fast kontortid, men vi kan træffes efter aftale

Kontakt

Alzheimerforeningen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense

 

Kontaktperson:
Formand for Alzheimerforeningens Lokalforening Fyn

Peter Kühnel
29 21 73 45
pkuhnel@me.com